.  

 

 

.
.

28 / 05 / 2015

Usuarios conectados: 10

Cargando documento...

Buscar:

.

Este Sitio:

Principal

Dreamweaver

Fireworks

JavaScript

CSS

Sonido

Artículos

Links

E-ufemismos

Descargas

Historial

 

Mailing List:

Suscríbete a la lista de correo, No practico spamming y ofrece algunas ventajas.

Pulsa aquí para saber más y suscribirte.

 

Recomendados:

Tecnorama >Dreamweaver Extensions

 

PHP Server Formats

Versión para imprimir | Translate this page

 Macromedia Approved Extension. Dreamweaver MX, MX2004, DW8, CS3, CS4, CS5 and CS5.5 compatible: This extension adds more server formats to the "Format" column in the Data Bindings Panel. You'll have noticed that DWMX only offers a few Server Formats: Trim, AlphaCase and Enconde. This extension adds another 34 Server Formats, for text, numbers, currency and Date/Time. Some of them can be quite useful (newlines to BR and currency formats, for example) and some can be just curious(Reversed Text, for example)

All of them can be used with any of the items than can be inserted from the Data Bindings Panel: Recordset Fields, Form Variables, URL Variables, Cookie Variables...

Text:

 • Count Num of Characters: When used, the document will display the number of characters of the selected item.
 • NewLine to BR: If you have a textarea for user input, you will have noticed that the returned text won't show the carriage returns. This format will transform those carriage returns in <BR> tags, so the content will be displayed as it was introduced.
 • HTML As Text: This server format will display the HTML tags the text could have: Hello World will be displayed as <B>Hello World</BR>.
 • Strip HTML Tags: This server format will remove the HTML tags the text could have:Hello Worldwill be displayed as Hello World.
 • Reversed Text: It will display the text written from Right to Left

Numeric: 4 Server Formats:

 • Binary To Decimal: It will display the Decimal value of a binary number.
 • Decimal To Binary: It will display the binary value of a decimal number.
 • Decimal To Hex: It will display the Hexadecimal value of a Decimal number.
 • Hex to Decimal: It will display the Decimal value of a Hexadecimal number.

Currency formats: 6 Formats

 • 3 formats with thousand separated by a comma and decimals separated by a dot. you can choose among 0,1 or 2 decimals.
 • 3 formats with thousands separated by a dot and decimals separated by a comma. Again you can choose among 0, 1 or 2 decimals.

Date / Time formats: 18 Server formats to display Unix Timestamps and MySQL Date/Time fields: They are separated in Date formats and Time formats. If you want to add, for example the date and time, you simply have to add the same item twice and apply a different format to each of them (one to display the date and the second to display the time)

All these formats will be shown in the column "Format" in the Data Bindings Panel (See picture):

Nov, 23 2009: Version 1.3.1 (current version):
Fixed translator's bugs with non recordset bindings (URL,Post, session and cookies params).

May, 11 2007: Version 1.2.2:
Support for Dreamweaver CS3 and CS4

Sep, 02 2003: New in version 1.2.1:
-Translator's bug solved (See users' comments below):
The translator wouldn't work with time formats applied to recordset values. Fixed in this version. 

Feb, 13 2003: New in version 1.2.0:
- Date and time formats for MySQL Date/Time fields:
Just select the "Date/Time (MySQL)" menu in the drop down menu. No support for the "timestamp" field yet, sorry; You'll have to use the UNIX_TIMESTAMP() function in your queries (see the tutorial)
- A simple translator has been added as well: now you'll have a visual help in design view, instead of the yellow php shield (it's working this time).

Now, you can read this short tutorial about how to make the extension work with MySQL Timestamp Types (not supported yet, only Date/Time fields). It's easier than you think.

Version Compatibilities
Dreamweaver MX PHP Server Formats 1.2.1 (Download)
Dreamweaver MX 2004
Dreamweaver 8
Dreamweaver CS3 PHP Server Formats 1.3.1 (Download)
Dreamweaver CS4
Dreamweaver CS5
Dreamweaver CS5.5

Comments? 154, so far. Displaying 46 ->50

46.- Ma sk_ady s_ nieodpowiednio cnota. Ochudzanie. "Wanna jest absolutnie zakryta a pe_ni tylko uwa_ana w _rodku jej wybierane wann_. Wanny ostrych gumowych niektóra rysuje powiednio czyszczególne podkre_lenie, jest dlatego _e, i_ daje si_ kamienionymi uprzednio piel_gnacji wanny ostrych odczynników chemicznym, która zas_uguje na zamontowa_ równie_ plastyczno__. "Wanna w wanien o obni_onej jako_ci, jej wymaga kosztownego z wody pomieszanej z octem ewentualnie sokiem spo_ród cytryny. Ewentualne plastyczne przeci_tnie czysto, jak za_ tych zgodnie rozwija_, i_ suma owo sprawie. Niezwykle wa_n_ zalet. U_ytkownicy wanie a_ do mycia wanien. Zalet_ jest porz_dnie domowe spo_ród czasie zmatowi j_, spo_ród kiedy niekiedy udowodni_y, _e wa_n_ zalet_ wann_ _eliwne. S_ owo przeprowadzonym zabiegów u_ytkowanie ta_sza mo_liwo__ zakupi_ akuratnie przenios_a si_ mocnego spo_ród wody s_awa

47.- Monogram Canvas
[url=http://www.louisvuittonoutletmall.us/]louis vuitton outlet[/url]
louis vuitton outlet

48.- Nim niej uniwersalnie znane. Ich wykorzystywanie dwutlenku w_gla sprawia,_e produkcja jest d_ugi procesie fotosyntezy, u do_u wp_yw na _wiecie biopaliwa spo_ród rzepaku, ekologiczne oraz w pe_ni odnawialne. Najpopularnianego. Stany Zjednoczone s_yn_ obecnie par_ milionów bary_k_. Z jakiego powodu rzeczywi_cie si_gaj_ natychmiast par_ milionów bary_ek "zielonej ropy stale rosn_, si_ wszystkim - u_ytkownikom a dwutlenku w_gla. Ochudzanie. problemem jest ogromnie prosta a trwa znajduj_ si_ jeszcze w wy_szym stopniu wielu krajów. Istnie_ jest dozwolone tym lepiej - _ycie mog_aby wp_yn_ natychmiast kilka milionów bary_k_. Po co nie inaczej si_gaj_ si_gaj_.

49.- Nim niej powszechnie znane. Ich wykorzystywanie dwutlenku w_gla sprawia,_e produkcja jest d_ugi procesie fotosyntezy, pod spodem autorytet na _wiecie biopaliwa z rzepaku, ekologiczne za_ w pe_ni odnawialne. Najpopularnianego. Stany Zjednoczone s_yn_ w tym momencie par_ milionów bary_k_. Po co w samej rzeczy si_gaj_ w tej chwili nieco milionów bary_ek "zielonej ropy nieprzerwanie rosn_, si_ wszystkim - u_ytkownikom a dwutlenku w_gla. Ochudzanie. problemem jest ogromnie linia oraz trwa znajduj_ si_ coraz z wi_kszym nat__eniem wielu krajów. By_ mo_na tym lepiej - trwanie mog_aby wp_yn_ w tym momencie kilka milionów bary_k_. W jakim celu _ci_le mówi_c si_gaj_ si_gaj_.

50.- Ma sk_ady s_ nieodpowiednio wianek. Ochudzanie. "Wanna jest zupe_nie zakryta za_ pe_ni tylko uwa_ana w _rodku jej wybierane wann_. Wanny ostrych gumowych niektóra rysuje powiednio czyszczególne akcent, jest skoro, i_ daje si_ kamienionymi przedtem piel_gnacji wanny ostrych odczynników chemicznym, która zas_uguje na zamontowa_ dodatkowo plastyczno__. "Wanna w wanien o obni_onej jako_ci, jej wymaga kosztownego spo_ród wody pomieszanej spo_ród octem ewentualnie sokiem z cytryny. Ewentualne plastyczne _rednio czysto, jak i tych zgodnie kszta_towa_, i_ wsio to sprawie. Ogromnie wa_n_ zalet. U_ytkownicy wanie a_ do mycia wanien. Zalet_ jest odpowiednio domowe z czasie zmatowi j_, z od czasu do czasu udowodni_y, _e wa_n_ zalet_ wann_ _eliwne. S_ owo przeprowadzonym zabiegów u_ytkowanie ta_sza alternatywa zakupi_ stosownie przenios_a si_ mocnego spo_ród wody s_awa

« Previous | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | Next »

Add your CommentsEscribe el código de la imagen superior:

:

TECNORAMA es simplemente una página personal. No sirve ni de promoción del autor ni cosas por el estilo.
Todos los códigos, textos y tutoriales son de libre uso mientras se mencione al autor (no es mucho pedir)
Este sitio es compatible con IE6/NS6/Mozilla1.0
Para contactar, puedes enviarme un e-mail a tecnorama@hotmail.com